Trang Sức vàng

Dây Chuyền Vàng

MẶT DÂY LP_00206

35,000,000

Lắc Vòng Vàng

VÒNG TAY CB_60286

20,000,000
-13%

Mặt Dây Vàng

MẶT DÂY FP_60283

3,500,000
-13%

Nhẫn Vàng

NHẪN FR_60284

4,900,000

Trang sức kim cương

Dây Chuyền Kim Cương

HOA TAI FDE3310

45,000,000
-6%

Lắc Vòng Kim Cương

DÂY NỮ KIM CƯƠNG FDCP0300

80,000,000
-6%

Mặt Dây Kim Cương

NHẪN FDR0257

33,000,000
-20%

Nhẫn Kim Cương

HOA TAI RUBY GJE712

40,000,000

Trang sức đá màu

87,180,000

Hoa Tai Đá Màu

HOA TAI RUBY GJE712

15,000,000

Mặt Dây Đá Màu

MẶT DÂY EMERALD GJP703

25,700,000
-8%

Mặt Dây Đá Màu

MẶT DÂY EMERALD GJP698

37,000,000
-7%

Nhẫn Đá Màu

NHẪN EMERALD GJR697

26,890,000

Trang sức ngọc trai

87,180,000
-4%
24,000,000

Mặt Dây Ngọc Trai

MẶT DÂY 1218203P3666NAP220

6,000,000
-6%

Nhẫn Ngọc Trai

DÂY NỮ KIM CƯƠNG FDCP0661

46,000,000

Trang sức trẻ em

Dây Chuyền

DÂY CHUYỀN YJP686

4,000,000
-14%

Mặt Dây

MẶT DÂY YJP633

3,000,000
-7%
7,000,000

Sản phẩm bán chạy

Dây Chuyền Vàng

MẶT DÂY LP_00206

35,000,000

Lắc Vòng Vàng

VÒNG TAY CB_60286

20,000,000
-13%

Mặt Dây Vàng

MẶT DÂY FP_60283

3,500,000
-13%

Nhẫn Vàng

NHẪN FR_60284

4,900,000

Dây Chuyền

DÂY CHUYỀN YJP686

4,000,000
6,500,000
-14%

Mặt Dây

MẶT DÂY YJP633

3,000,000
-7%
7,000,000